กะไหล่ทอง

นวนิยายที่ว่าด้วยเรื่อง "เปลือก" ของมนุษย์ "เปลือก" ที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างไว้เป็นรูปธรรม แต่เราทุกคนต่างก็มี ต่างก็สร้างขึ้นไว้เป็นเกราะกำบัง เพื่อความปลอดภัยทางใจ เพื่อภาพลักษณ์ หรือเพื่อประโยชน์บางสิ่งบางอย่าง นานเข้าก็กลมกลืนจนยากที่จะแยกจากตัวตนที่แท้จริง... "จอม" ตัวเอกของเรื่องก็อาจจะเป็นเช่นนั้น หากเขาไม่ตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียก่อน เพื่อที่จะเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริง เมื่ออ่านจบแล้วท่านผู้อ่านอาจเกิดความสงสัยว่า คนอย่าง "จอม" เรียกว่าเป็นคนดีหรือไม่?

ราคาขาย: ฿350.00
ราคาเต็ม: ฿350.00
นักเขียน: ว.วินิจฉัยกุล
สำนักพิมพ์: ทรีบีส์