ความมืดแห่งคูหาทอง

ความโลภและความริษยาของ 'มาลาตี' อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น จนต้องฆ่า 'กัปปยะ' และ 'สีวิกา' น้องชายของสามีกับภรรยาของเขา และ 'วัลยาโมลี' ผู้เป็นลูกสาวต้องได้รับทุกข์ทรมาน แต่กรรมสนอง 'มาลาตี' ให้ต้องชดใช้บาปด้วยชีวิตเช่นกัน เรื่องนี้ 'สไปเมือง' ชี้ให้เห็นโทษของการขาดศีลข้อ 2 คือการลักทรัพย์ของผู้อื่น

ราคาขาย: ฿120.00
ราคาเต็ม: ฿120.00
นักเขียน: สไบเมือง
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี