มายาในวารี

ราชบุตรแห่งเมืองเวสาลี ผู้มีที่มาน่าเคลือบแคลงสงสัย เต็มไปด้วยเงื่อนปมสลับซับซ้อนและมายาภาพ อย่างไรก็ตามความจริงก็ฉายภาพชัดเป็นข้อเปรียบเทียบ เนื้อเรื่องเต็มไปด้วยเรื่องโกหกพกลม แต่ สัจธรรมของพระพุทธเจ้า ยังปรากฏเด่นชัด ‘เปิดสิ่งที่ปิด หงายสิ่งที่คว่ำ’ ราชบุตรแห่งเมืองเวสาลีไม่สามารถสร้างมายาภาพได้ตลอดไป เพราะความจริงได้เดินเป็นเส้นขนานมาพร้อมกัน ทั้งยังทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรม และไม่เคยปราชัยแก่อกุศลกรรม

ราคาขาย: ฿125.00
ราคาเต็ม: ฿125.00
นักเขียน: สไบเมือง
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี