ไพรีในเมรัย

เป็นเรื่องราวในศีลข้อ ๕ ที่ ‘สไบเมือง’ สร้าง ‘เตละ’ ให้จมอยู่กับสุรานารีจนสร้างความทุกข์ให้แก่ครอบครัว เมื่อ ‘เนโล’ ผู้เป็นพ่อปลื้มปีติในพระพุทธเจ้า จึงกลับมา หวังรับลูกทั้งสองไปฟังธรรมะบ้าง ระหว่างทาง ‘เตละ’ สร้างความโกลาหล ทำร้าย ‘นางคณิถา’ ที่ร่วมขบวนไปด้วย แต่แล้ว ทั้งสามพ่อลูกก็พบกับทางสว่างได้ เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าชะล้างกิเลสในใจจนหมดไป

ราคาขาย: ฿110.00
ราคาเต็ม: ฿110.00
นักเขียน: สไบเมือง
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี