กาฬปักษี

เรื่องราวระหว่างศิษย์ร่วมสำนักที่มีวรรณะต่างกัน มีวิชาความรู้และความประพฤติต่างกัน แต่ต้องอยู่ร่วมกันในฐานะนายกับบ่าว คนหนึ่งต้องการฟังธรรมของพระพุทธเจ้า คนหนึ่งไม่แม้แต่จะทำความเข้าใจในความเป็นพุทธหรือธรรมคำสอนของพระองค์ จึงเป็นการชี้ให้เห็นเส้นขนานที่สวนทางกัน แต่อย่างไรเสียในที่สุดก็ไม่เหลือวิสัยมนุษย์ผู้ต้องการฝึกตน

ราคาขาย: ฿130.00
ราคาเต็ม: ฿130.00
นักเขียน: สไปเมือง
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี